Kontakt

Ak máte otázky, alebo nejaké problémy, alebo nám chcete len niečo povedať, existuje niekoľkých spôsobov, ako nás kontaktovať.

Firemné údaje
AI Trade, s.r.o, Vojtaššákova 599, 027 44 Tvrdošín
IČO: 31646743 DIČ: 2020572048 IČ DPH: SK2020572048
Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 3206/L


Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka: Tvrdošín
IBAN: SK23 0900 0000 0003 2415 3898, SWIFT: GIBASKBX


Kontakt
e-mail: info@mygren.com, tel. linka: +421 43 2388871, tel.: 0911 694 736

Formulár

Správu sa nepodarilo odoslať