Dotácia na tepelné čerpadlo

Rodinné a bytové domy majú opäť možnosť uchádzať sa o podporu pri inštalácii malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie...

6. 4. 2017
Kategória: Tepelné čerpadlá

Projekt zelená energia

Zelená energia je projektom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Dotácie z projektu sú poskytované na slnečné kolektory, fotovoltalické panely, tepelné čerpadlá a kotly.


Otvára sa tak možnosť pre všetkých, čo berú ohľad na životné prostredie a pre tých čo sa chcú správať zodpovedne.

V súvislosti s poskytovaním dotácii je potrebná nutná administratíva, ktorá je vyhodnocovaná.

Najmä dotácia na tepelné čerpadlo je veľmi žiadaná. Je preto vhodné obrátiť sa na špecializovanú spoločnosť  – zhotoviteľa, ktorá spracuje projekt tak, aby bol úspešný pri poskytovaní žiadosti. Vy sa tak odbremeníte od náročnej administratívy a získate istotu overeného partnera, ktorý pre vás všetko potrebné spracuje.

Inštalácia tepelných čerpadiel je podporená iba vtedy, ak sú dodržané požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

V rodinných domoch platí, že inštaláciou tepelného čerpadla nemôže dôjsť k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom, alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému.  Rovnako tak sú náročné aj technické podmienky. Žiadateľ musí spĺňať množstvo kritérií, ktoré sa sledujú a sú súčasťou konania o pridelení dotácie na tepelné čerpadlo.

Existujú špecializované firmy – zhotoviteľa, ktorí majú zmluvu o preplácaní žiadosti. Spoločnosť AI Trade, s.r.o s produktami Mygren a Smarthub je lídrom v úspešných podaniach žiadostí na dotáciu pre tepelné čerpadlá. Postará sa o vás vo všetkých ohľadoch. Spoločnosť má všetky potrebné osvedčenia a zmluvy.

Vám tak už nič nebráni zlepšiť kvalitu bývania prostredníctvom kvalitného tepelného čerpadla.

 

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich produktov a technológií nás neváhajte kontaktovať.

info@mygren.com
+421 911 694 736