Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je bezkonkurenčne najprogresívnejší zdroj tepla a chladu a dokáže teplo vyrábať s najnižšími nákladmi...

29. 3. 2017
Kategória: Tepelné čerpadlá

TEPELNÉ ČERPADLO

Ako funguje tepelné čerpadlo:
Tepelné čerpadlo pracuje tak, že odoberá teplo zo vzduchu, zeme, vody, ktoré transformuje, na vyššiu teplotnú úroveň. Vo vnútri čerpadla sa nachádza uzavretý okruh s chladivom, ktoré do seba za nízkych teplôt absorbuje tepelnú energiu zo svojho okolia tým, že vrie na stenách primárneho výmenníka a mení skupenstvo z kvapalného na plynné (pozn. chladivá majú bod varu okolo -50°C). Vzniknutá para sa kompresorom stlačuje a chladivo absorbovanú energiu odovzdá na stenách sekundárneho výmenníka do vykurovacieho okruhu. Schladené sa vracia do primárneho výmenníka a celý cyklus sa opakuje.


Prírodné zdroje tepla pre tepelné čerpadlo

Pri výbere prírodného zdroja pre tepelné čerpadlo zvažujeme hlavne jeho dostupnosť a výdatnosť.

Vzduch

Vonkajšou jednotkou je nasávaný vzduch, z ktorého je odoberaná tepelná energia a spätne je schladený vzduch vyháňaný do vonkajšieho priestoru.

 •  Tepelné čerpadlo VZDUCH/VODA je možné nainštalovať kdekoľvek a nezáleží na veľkosti pozemku
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Vššie prevádzkové náklady ako pri tepelnom čerpadle ZEM/VODA, VODA/VODA
 • Kratšia životnosť
 • Nízky výkon pri nízkych vonkajších teplotách
 • Neodporúča sa používať v horských oblastiach a v oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu

Voda

Tepelné čerpadlo odoberá teplo zo spodnej alebo geotermálnej vody. Teplo z podzemnej vody sa získava tak, že voda je čerpaná z čerpacej studne do primárneho výmenníka tepelného čerpadla. V ňom sa voda ochladí a vracia sa do vsakovacej studne. Tá musí byť dostatočne vzdialená a umiestnená tak, aby prúdenie podzemných vôd smerovalo od vsakovacej studne k čerpacej studni. Tak nedochádza k stratám podzemnej vody. Prietokom medzi oboma studňami sa voda opäť ohreje.

 • Vysoký vykurovací faktor (COP)
 • Krátka doba návratnosti
 • Nižšie obstarávacie náklady
 • Je potrebné zabezpečiť dostatočne výdatný zdroj (studňu)
 • Požiadavky na chemické zloženie voda

Zem

V zemnom kolektore cirkuluje ekologická zmes glykolu a vody (nemrznúca zmes), ktorá sa pri prechode zemným kolektorom ohrieva a putuje do primárneho výmenníka tepelného čerpadla, ktoré z nej odoberie teplo. Tento cyklus sa neustále opakuje. Odoberať energiu zo zeme môžeme dvoma spôsobmi.

Hlbinný vrt
Tepelné čerpadlo odoberá teplo z hĺbky pod povrchom záhrady. Vo vrte je umiestnená plastová sonda naplnená nemrznúcou zmesou, ktorá prenáša teplo medzi zemou a tepelným čerpadlom. Vrt je možné urobiť až na malé výnimky kdekoľvek, s minimálnymi požiadavkami na priestor. Podľa potreby sa realizuje jeden alebo viac vrtov s hĺbkou 50 – 150 m. Vrt je možné urobiť až na malé výnimky kdekoľvek, s minimálnymi požiadavkami na priestor.

 • Vysoká účinnosť
 • Nie je potrebná podzemná voda
 • Vyššie investičné náklady
 • Oznamovacia povinnosť alebo povolenie

Zemný kolektor
Tepelné čerpadlo odoberá teplo z plochy záhrady. Pod povrchom záhrady v hĺbke cca 1,5 m sú uložené plastové hadice napustené ekologicky neškodnou zmesou vody a glykolu. Toto riešenie je vhodné pre menšie inštalácie, najmä pre rodinné domy. Ak si zvolíte ako zdroj tepla pre vaše tepelné čerpadlo pôdu, získate spoľahlivý a stabilný zdroj tepla. Na druhej strane, vybudovanie plošného zemného výmenníka tepla zaberie pomerne veľkú časť pozemku.

 • Oproti systému VODA/VODA je zemný kolektor takmer bezúdržbový
 • Vysoká účinnosť
 • Nie je potrebná podzemná voda
 • Najnižšie náklady na zdroj tepla (možnosť vybudovania svojpomocne)
 • Požiadavka na plochu

 

PREČO TEPELNÉ ČERPADLÁ

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky, alebo v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom našich produktov a technológií nás neváhajte kontaktovať.

info@mygren.com
+421 911 694 736